Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 231 din 15 iulie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 aprilie 2013, cu urmatoarele completari:

1. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:

"1^1. Titlul capitolului I se abroga."

2. La articolul I, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmatorul cuprins:

"7^1. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«(3) Angajarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) se va efectua de catre R.A. - A.P.P.S., cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice.»"

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf