Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 226 din 11 iulie 2005

pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2005 privind modificarea alin. (2) si (3) ale art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30 din 28 aprilie 2005 privind modificarea alin. (2) şi (3) ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

DAN RADU RUŞANU

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf