Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 225 din 15 iulie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programelor de transport public judetean

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30 din 16 aprilie 2013 pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programelor de transport public judetean, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 19 aprilie 2013, cu urmatoarea modificare:

- La articolul unic, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Actualul program de transport, în baza caruia se efectueaza serviciile regulate de transport persoane între municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, îsi mentine valabilitatea pâna la data de 30 iunie 2014."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf