Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 223 din 15 iulie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare in vederea cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare în vederea cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 18 aprilie 2013, cu urmatoarea modificare:

- La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 17^5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Dupa efectuarea verificarilor cererii de plata, autoritatea de management vireaza beneficiarului, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale, valoarea cheltuielilor rambursabile si contravaloarea taxei pe valoarea adaugata neeligibile, aferenta cheltuielilor eligibile, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor, la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf