Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 211 din 27 iunie 2013

Privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetatenia romana, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

(1) Beneficiaza de prevederile Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completarile ulterioare, si persoanele care, la data depunerii cererii, nu mai au cetatenia româna, indiferent de domiciliul acestora, daca îndeplinesc conditiile prevazute de dispozitiile acestui decret-lege.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1), care au domiciliul în strainatate, pot depune cererea personal, la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în functie de ultimul domiciliu din România sau, prin mandatar desemnat prin procura speciala, la agentiile teritoriale în a caror raza teritoriala domiciliaza mandatarul.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf