Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 21 din 4 martie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor masuri financiare cu privire la Programul national de dezvoltare a infrastructurii

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14 din 24 aprilie 2012 pentru reglementarea unor masuri financiare cu privire la Programul national de dezvoltare a infrastructurii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 26 aprilie 2012, cu urmatoarea completare:

- Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 4, cu urmatorul cuprins:

"ART. 4

(1) Toate obligatiile privind administrarea drumurilor sau a sectoarelor de drum prevazute în Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ramân în sarcina consiliului local sau a consiliului judetean, de la data preluarii acestora de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pâna la predarea acestora catre beneficiarii finali, cu exceptia celor referitoare la organizarea si efectuarea lucrarilor în punctele de lucru.

(2) Executantii au obligatia ca în perioada executiei lucrarilor sa respecte prevederile art. 40 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Obiectivele de investitii, respectiv sectoarele de drum la care nu au început lucrarile de constructie, preluate în administrare de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice de la beneficiarii finali se retransmit în administrarea unitatilor administrativ-teritoriale."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf