Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 20 din 4 martie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7 din 10 februarie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 1 martie 2010, cu urmatoarea completare:

- La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:

"Articolele 5 si 5^1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

<(1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica pentru îndeplinirea obligatiei de compensare rezultate din atribuirea unui contract de achizitie de pe piata externa de produse, servicii sau lucrari necesare domeniului apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, a carui valoare depaseste, individual sau cumulat, doua milioane de euro.

(2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si în cazul în care un operator economic român, pentru realizarea obiectului unui contract de achizitie în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, cumpara de pe piata externa produse, servicii sau lucrari a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, doua milioane de euro.

(3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica pentru îndeplinirea obligatiei de compensare rezultate din încheierea unui acord-cadru privind achizitia de pe piata externa de produse, servicii sau lucrari necesare domeniului apararii, ordinii publice si sigurantei nationale a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, doua milioane de euro.

(4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si în cazul în care un operator economic român, pentru realizarea obiectului unui acord-cadru în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, cumpara de pe piata externa produse, servicii sau lucrari a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, doua milioane de euro.

ART. 5^1

Prevederile art. 5 nu se aplica în cazul achizitiilor finantate din fonduri externe nerambursabile acordate Guvernului României, pentru suma finantata, si nici în cazul contractelor atribuite de un guvern altui guvern.>"

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf