Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 199 din 27 iunie 2013

Pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2012 privind unele masuri pentru derularea exercitarii optiunii de vanzare de actiuni conform prevederilor Contractului de privatizare privind achizitionarea si subscrierea de actiuni la Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A.

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 25 din 23 august 2012 privind unele masuri pentru derularea exercitarii optiunii de vânzare de actiuni conform prevederilor Contractului de privatizare privind achizitionarea si subscrierea de actiuni la Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A., adoptata în temeiul art. 1 pct. I.13 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 30 august 2012, cu urmatoarea modificare:

- Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 1

Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A., denumita în continuare Electrica - S.A., în calitate de vânzator, îsi poate exercita, cu aplicarea dispozitiilor legale în vigoare, dreptul de optiune de vânzare, potrivit caruia aceasta societate comerciala este îndreptatita sa solicite si sa obtina de la cumparator sau succesorul legal al acestuia preluarea dreptului de proprietate asupra actiunilor pe care Electrica - S.A. le detine la Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice «Electrica Muntenia Sud» - S.A., denumita în continuare Electrica Muntenia Sud - S.A., sau la entitatile legale succesoare ale acesteia, conform dispozitiilor prevazute la capitolul 17 «Optiuni din Contractul de privatizare al Electrica Muntenia Sud - S.A.», aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice «Electrica Muntenia Sud» - S.A., cu modificarile ulterioare, la termenele si în conditiile stabilite prin acesta."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf