Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 189 din 25 iunie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19 din 27 martie 2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 2 aprilie 2013, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu urmatorul cuprins:

"5^1. La articolul 26, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

"(1^1) Consiliul sau, dupa caz, instanta de judecata poate obliga partea care a savârsit fapta de discriminare sa publice, în mass-media, un rezumat al hotarârii de constatare, respectiv al sentintei judecatoresti.""

2. La articolul I punctul 6, alineatul (2^1) al articolului 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2^1) Aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute la alin. (1) se prescrie în termen de 6 luni de la data solutionarii petitiei de catre Consiliu."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf