Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 181 din 11 iunie 2013

Privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea masurilor privind verificarea si controlul unitatilor sanitare cu paturi de catre Ministerul Sanatatii si institutiile din subordinea acestuia

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 18 din 24 august 2011 pentru stabilirea masurilor privind verificarea si controlul unitatilor sanitare cu paturi de catre Ministerul Sanatatii si institutiile din subordinea acestuia, adoptata în temeiul art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 29 august 2011, cu urmatoarele completari:

1. La articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) În exercitarea functiei de autoritate centrala în domeniul sanatatii, Ministerul Sanatatii verifica, controleaza si dispune masurile legale care se impun, în vederea aplicarii prezentei ordonante."

2. La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Reprezentantii ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie desemnati pentru a face parte din comisia mixta de control participa, potrivit specialitatii si atributiilor specifice functiei, la efectuarea controlului si întocmirea raportului de control în urma verificarilor efectuate."

3. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 4^1

Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (3), (5) si (7) se sanctioneaza, în functie de entitatea controlata, conform prevederilor legale în vigoare."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf