Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 180 din 11 iunie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 73 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 9 septembrie 2011, cu urmatoarele modificari:

1. La articolul unic, punctul 3 va avea urmatorul cuprins:

"3. La articolul 266, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 266

(1) CNAS, institutie publica, autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, care administreaza si gestioneaza sistemul de asigurari sociale de sanatate, are sediul în municipiul Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 248, sectorul 3.""

2. La articolul unic, punctul 7 va avea urmatorul cuprins:

"7. La articolul 281 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"g) solicita avizul Ministerului Sanatatii înaintea depunerii proiectului bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a proiectului de rectificare bugetara la Ministerul Finantelor Publice;"".

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf