Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 18 din 4 martie 2013

Pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ART. I

 

Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) forma de protectie - orice forma de protectie acordata de statul român, si anume: statutul de refugiat, protectia subsidiara sau protectia temporara;".

2. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 9

Perioada acordarii unei forme de protectie

Statutul de refugiat si protectia subsidiara se acorda pe o perioada nedeterminata."

3. La articolul 13, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Orice cerere de azil este analizata individual si succesiv din perspectiva statutului de refugiat si a protectiei subsidiare, în conditiile prevazute de prezenta lege."

4. La articolul 22, litera c) va avea urmatorul cuprins:

"c) li se acorda protectie temporara."

5. Articolele 29 - 33 si 74 sunt si ramân abrogate de la data aderarii României la Uniunea Europeana.

6. La articolul 147, alineatul (2) se abroga.

7. La articolul 151, alineatul (2) se abroga.

 

ART. II

 

Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf