Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 176 din 6 iunie 2013

Pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

La alineatul (1) al articolului 1 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu modificarile ulterioare, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) drepturile persoanelor care îsi asuma în mod liber identitatea culturala româna - persoanele de origine româna si cele apartinând filonului lingvistic si cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care acestia sunt apelati (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cutovlahi, daco-români, farseroti, herteni, istro-români, latini dunareni, macedoromâni, macedo-români, maramureseni, megleniti, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rramâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, voloni, macedo-armânji, precum si toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus), denumite în continuare români de pretutindeni;".

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf