Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 172 din 31 mai 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72 din 31 august 2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 12 septembrie 2011, cu urmatoarele modificari:

1. La articolul unic, punctul 2 se abroga.

2. La articolul unic, punctul 3 va avea urmatorul cuprins:

"3. La articolul 12, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(7) Presedintele Institutului poate delega o parte dintre atributiile sale vicepresedintilor Institutului sau altor membri ai Comitetului director, desemnati conform legii.""

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf