Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 171 din 31 mai 2013

Pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 77^1 se introduc doua noi articole, articolele 77^2 si 77^3, cu urmatorul cuprins:

"ART. 77^2

Personalul Ministerului Apararii Nationale poate fi detasat în cadrul organismelor si organizatiilor internationale, în conformitate cu legislatia în vigoare.

ART. 77^3

Personalul militar si civil beneficiaza de despagubiri pentru cazurile de invaliditate, iar membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmas, pentru cazurile de deces, produse ca urmare a unor actiuni militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul si din cauza serviciului. Modalitatile de stabilire si acordare a despagubirilor se reglementeaza prin ordin al conducatorului institutiei."

2. La articolul 85 alineatul 1, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:

"i^1) când nu promoveaza baremele de pregatire fizica, în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei;".

3. La articolul 85, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Trecerea în rezerva sau direct în retragere se face din oficiu, în conditiile prevazute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f), i^1), l), m) si n), la propunerea consiliilor de judecata, în conditiile prevazute la alin. 1 lit. i) si j), iar, în celelalte conditii, la propunerea comandantilor unitatilor din care fac parte, înaintata ierarhic."

4. La articolul 86, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Limitele de vârsta în grad pâna la care generalii si amiralii pot fi mentinuti în activitate sunt:

a) pentru general de brigada cu o stea, respectiv general de flotila aeriana cu o stea, pentru cei din arma aviatie, si contraamiral de flotila cu o stea, pentru cei din arma marina - 56 de ani;

b) pentru general-maior cu doua stele, respectiv contraamiral cu doua stele, pentru cei din arma marina - 57 de ani;

c) pentru general-locotenent cu trei stele, respectiv viceamiral cu trei stele, pentru cei din arma marina - 58 de ani;

d) pentru general cu patru stele, respectiv amiral cu patru stele, pentru cei din arma marina - 59 de ani."

5. La articolul 86, dupa alineatul 2 se introduc doua noi alineate, alineatele 2^1 si 2^2, cu urmatorul cuprins:

"În situatia în care limitele de vârsta în grad prevazute la alin. 2 sunt mai mici decât vârstele standard de pensionare pentru limita de vârsta prevazute de legislatia asigurarilor sociale si pensiilor care reglementeaza sistemul public de pensii pentru institutiile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, generalii si amiralii sunt mentinuti în activitate pâna la vârsta standard.

Prevederile alin. 2 se aplica exclusiv Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Afacerilor Interne."

6. La articolul 86, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:

"În raport cu nevoile de încadrare, cadrele militare pot fi mentinute în activitate dupa împlinirea vârstei standard de pensionare pâna la vârsta de 60 de ani, cu aprobarea anuala a conducatorului institutiei."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf