Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 164 din 15 mai 2013

Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2012 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din Ordonanta Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20 din 30 mai 2012 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din Ordonanta Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 31 mai 2012, cu urmatoarea modificare:

- La articolul unic, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOL UNIC

(1) Termenul prevazut la art. V din Ordonanta Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 31 ianuarie 2011, cu modificarile ulterioare, se proroga pâna la data de 31 decembrie 2013."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
MIRON TUDOR MITREA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf