Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 164 din 15 mai 2006

pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Alineatul (2) al articolului 17 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

"(2) La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi dacă imobilul, prin structura lui, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite şi dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

  • a) cel puţin o persoană este, în condiţiile legii, asociat în fiecare dintre societăţi;
  • b) dacă cel puţin unul dintre asociaţi este proprietar al imobilului ce urmează a fi sediul societăţii."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU
 
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf