Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 16 din 4 martie 2013

Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si întarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 12 iunie 2012, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul II alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) cheltuielile de protocol si cheltuielile cu deplasarile în strainatate aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, vizitelor oficiale, vizitelor de stat, precum si actiunilor externe privind reprezentarea si promovarea intereselor României aprobate de prim-ministru, precum si actiunile externe desfasurate de Ministerul Afacerilor Externe pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate;".

2. La articolul II alineatul (2), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

"g) cheltuielile de protocol si cheltuielile cu deplasarile în strainatate aferente actiunilor relevante de diplomatie parlamentara si actiunilor de reprezentare a cetatenilor români din diaspora aprobate de Biroul permanent al Senatului sau al Camerei Deputatilor, dupa caz."

3. La articolul IV, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. IV

(1) Ministrii, ministrii delegati, secretarul general al Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în functii similare acestora, pe perioada deplasarilor în strainatate, pot fi însotiti de cel mult doua persoane."

4. La articolul IV, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

"(1^1) Primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, consilierii locali, precum si înaltii functionari publici, pe perioada deplasarilor în strainatate, pot fi însotiti de o singura persoana."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf