Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 147 din 01 iunie 2007

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plăţilor compensatorii efectuate către angajaţii locali ai Delegaţiei Comisiei Europene īn Romānia

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122 din 21 decembrie 2006 privind regimul fiscal aplicabil plăţilor compensatorii efectuate către angajaţii locali ai Delegaţiei Comisiei Europene în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf