Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 14 din 4 martie 2013

Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor si a celorlalte obligatii prevazute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 si de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizarii, extinderii si suprainaltarii depozitelor de zgura si cenusa aferente activitatilor nucleare desfasurate de catre societati sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67 din 29 iunie 2011 privind exceptarea de la plata taxelor si a celorlalte obligatii prevazute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 si de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizarii, extinderii si supraînaltarii depozitelor de zgura si cenusa aferente activitatilor nucleare desfasurate de catre societati sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf