Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 134 din 26 aprilie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 73 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 29 noiembrie 2012, cu urmatoarele modificari:

1. Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:

"ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori"

2. Articolul I va avea urmatorul cuprins:

"ART. I

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 288/2010, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 48, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"ART. 48

(1) În cazul unui contract de credit în care platile facute de consumator nu conduc la o rambursare imediata a valorii totale a creditului, dar sunt utilizate pentru a constitui capital în timpul perioadelor si în conditiile stabilite în contractul de credit sau într-un contract accesoriu, informatiile cerute potrivit prevederilor art. 46 si 47 cuprind o declaratie clara si concisa, potrivit careia aceste contracte de credit nu prevad o garantie de restituire a valorii totale a creditului tras pe baza acestuia."

2. La anexa nr. 1, punctul II va avea urmatorul cuprins:

"II. Ipoteze suplimentare necesare pentru calculul dobânzii anuale efective

a) În cazul în care prin contractul de credit se acorda consumatorului libertate în privinta efectuarii tragerilor, se considera ca valoarea totala a creditului este trasa imediat si în întregime.

b) În cazul în care prin contractul de credit se ofera, în general, consumatorului libertate în privinta efectuarii tragerilor, dar se impune, printre diferitele modalitati de tragere, o limitare în ceea ce priveste valoarea creditului si perioada de timp, se considera ca valoarea creditului este trasa în conformitate cu aceste limite de tragere si la prima data prevazuta în contract.

c) În cazul în care prin contractul de credit se prevad modalitati de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale dobânzii aferente creditului diferite, se considera ca valoarea totala a creditului este trasa la nivelul cel mai mare al costurilor si al ratei dobânzii aferente creditului aplicate mecanismului de tragere cel mai frecvent utilizat pentru respectivul tip de contract de credit.

d) În cazul unui contract de credit sub forma "descoperit de cont", se considera ca valoarea totala a creditului este trasa în totalitate si pe întreaga durata a contractului de credit. În cazul în care durata facilitatii de tip "descoperit de cont" nu este cunoscuta, dobânda anuala efectiva se calculeaza pe baza ipotezei ca durata creditului este de 3 luni.

e) În cazul unui contract de credit cu durata nedeterminata, altul decât cel sub forma "descoperitului de cont", se prezuma ca:

1. creditul se acorda pentru o perioada de un an, începând de la data tragerii initiale, si ca plata finala efectuata de consumator lichideaza soldul valorii totale a creditului, dobânzile si alte eventuale costuri;

2. valoarea totala a creditului este rambursata de consumator în transe lunare egale, începând cu o luna dupa data tragerii initiale. Totusi, în cazurile în care valoarea totala a creditului trebuie sa fie rambursata în totalitate, într-o singura transa, în cadrul fiecarei perioade de plata, tragerile si rambursarile succesive ale valorii totale efectuate de catre consumator se presupune ca sunt efectuate de-a lungul unei perioade de un an. Dobânzile si alte costuri se aplica în conformitate cu aceste trageri si rambursari ale valorii totale si astfel cum se prevede în contractul de credit.

În sensul prezentei litere, un contract de credit pe durata nedeterminata este un contract de credit fara durata fixa si care include creditele care trebuie sa fie rambursate în totalitate în cadrul unei perioade de timp sau dupa o perioada de timp, dar care, odata ce au fost rambursate, devin disponibile pentru o alta tragere.

f) În cazul unor contracte de credit, altele decât cele privind "descoperitul de cont" si creditele pe durata nedeterminata, astfel cum sunt mentionate în ipotezele stabilite la lit. d) si e):

1. se presupune ca rambursarea se efectueaza la prima data prevazuta pentru aceasta în contractul de credit si pentru suma cea mai mica prevazuta în acest contract, daca data sau valoarea unei rambursari din valoarea totala a creditului, care trebuie sa fie efectuata de catre consumator, nu poate fi stabilita;

2. daca data încheierii contractului de credit nu este cunoscuta, se presupune ca data tragerii initiale este data care reiese din intervalul cel mai scurt dintre data tragerii initiale si data primei plati efectuate de catre consumator.

g) În cazul în care data sau valoarea unei plati care trebuie sa fie efectuata de catre consumator nu poate fi stabilita pe baza contractului de credit sau a ipotezelor mentionate la lit. d), e) sau f), se presupune ca plata se efectueaza în conformitate cu datele si conditiile solicitate de catre creditor si, atunci când acestea nu sunt cunoscute:

1. dobânzile sunt achitate împreuna cu rambursarile din valoarea totala a creditului;

2. un cost care nu este purtator de dobânzi, exprimat sub forma unei sume unice, este achitat la data încheierii contractului de credit;

3. costurile care nu sunt purtatoare de dobânzi, exprimate sub forma mai multor plati, sunt achitate la intervale regulate, începând cu data primei rambursari din valoarea totala a creditului, si, în cazul în care valoarea acestor plati nu este cunoscuta, se presupune ca acestea au valori egale;

4. plata finala lichideaza soldul valorii totale a creditului, dobânzile si alte costuri eventuale.

h) În cazul în care plafonul creditului nu a fost înca convenit, acesta este considerat a fi de 5.367 lei.

i) În cazul în care sunt oferite rate ale dobânzii aferente creditului si costuri diferite pentru o perioada sau suma limitata, rata dobânzii aferente creditului si costurile se considera a fi la nivelul cel mai mare din întreaga durata a contractului de credit.

j) Pentru contractele de credit în cadrul carora s-a convenit o rata fixa a dobânzii aferente creditului pentru perioada initiala, la sfârsitul careia se stabileste o noua rata a dobânzii aferente creditului care este ulterior ajustata periodic în functie de un indice convenit, calculul dobânzii anuale efective se bazeaza pe ipoteza ca, la sfârsitul perioadei cu rata fixa a dobânzii, rata dobânzii aferente creditului este aceeasi ca la momentul calcularii dobânzii anuale efective, pe baza valorii indicelui convenit la acel moment.""

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf