Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 106 din 18 aprilie 2013

Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibili pentru operatori economici producatori de energie electrica pentru Sistemul electroenergetic national si de energie termica, precum si/sau energie termica pentru populatie, precum si prorogarea termenului prevazut la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibili pentru unii operatori economici

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60 din 17 octombrie 2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a unor cantitati de combustibili pentru operatori economici producatori de energie electrica pentru Sistemul electroenergetic national si de energie termica, precum si/sau energie termica pentru populatie, precum si prorogarea termenului prevazut la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a unor cantitati de combustibili pentru unii operatori economici, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 22 octombrie 2012, cu urmatoarea modificare:

- La articolul 3, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va utiliza, pentru împrumutul prevazut la art. 1, pentru fiecare operator economic, o rata a dobânzii situata la nivelul ratei dobânzii de politica monetara practicate de Banca Nationala a României, la care se adauga 4 (patru) puncte procentuale, împrumutul rambursându-se integral la termenul prevazut la art. 1."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf