Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 1 din 4 ianuarie 2013

Privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ART. 1

 

În temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia României, republicata, Guvernul este abilitat ca, de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2012, si pâna la reluarea lucrarilor Parlamentului în prima sesiune ordinara a anului 2013, sa emita ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, dupa cum urmeaza:

I. Finante publice si economie:

1. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementarea unor masuri financiar-fiscale;

4. aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a unor cantitati de combustibili;

5. masuri privind diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare;

6. modificarea si completarea legislatiei privind privatizarea societatilor comerciale;

7. modificarea si completarea legislatiei privind valorificarea creantelor statului;

8. modificarea si completarea unor dispozitii referitoare la legislatia specifica Fondului pentru mediu.

II. Administratie publica si interne:

1. modificarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, republicata;

3. modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului;

4. masuri privind organizarea si functionarea institutiilor publice din cadrul administratiei publice centrale.

III. Dezvoltare regionala si turism:

- aprobarea Programului national de reabilitare a zonelor si centrelor istorice.

IV. Transporturi si infrastructura:

1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 18/2012;

2. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata;

4. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. abrogarea prevederilor art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi.

V. Educatie si cercetare:

1. reglementarea unor probleme de continut pentru învatamântul preuniversitar;

2. reglementari în domeniul cercetarii stiintifice si al învatamântului superior;

3. reglementari privind organizarea si functionarea unor autoritati publice din domeniile educatiei, cercetarii, tineretului si sportului;

4. reglementari privind asigurarea calitatii în învatamântul superior.

VI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevazute în acte normative cu putere de lege

 

ART. 2

 

În conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia României, republicata, ordonantele emise de Guvernul României în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pâna la reluarea lucrarilor Parlamentului în prima sesiune ordinara a anului 2013. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf