Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 960 din 20 august 2009

privind structura accizei totale exprimată Ón echivalent euro pentru 1.000 de ţigarete

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor notei din subsolul anexei nr. 1 de la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data de 1 septembrie 2009, structura accizei totale pentru nivelul accizei la ţigarete prevăzut în coloana 4 la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 de la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 39,92 euro/1.000 de ţigarete plus 23% aplicate asupra preţului maxim de vânzare cu amănuntul declarat.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf