Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 9 din 4 martie 2013

Cu privire la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor membre in ceea ce priveste fabricarea, prezentarea si vanzarea tutunului si a produselor aferente COM (2012) 788 final

Având în vedere Raportul Comisiei pentru sanatate publica din Senat nr. XXXII/81 din 28 februarie 2013,

în temeiul dispozitiilor art. 67 si art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicata, si ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeana si a Tratatului de instituire a Comunitatii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

Senatul adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Senatul constata ca propunerea de directiva respecta principiul subsidiaritatii, având în vedere ca obiectivul privind îmbunatatirea functionarii pietei interne de tutun si de produse aferente, vizând un nivel înalt de protectie a sanatatii publice pentru cetatenii Uniunii Europene, poate fi atins prin reglementare adoptata la nivelul Uniunii Europene.

(2) Senatul sprijina propunerea de directiva, în special, masurile care urmaresc descurajarea fumatului în rândul copiilor si al tinerilor pâna în 18 ani.

(3) Senatul considera ca este necesar sa se analizeze, la nivel european, posibilitatea acordarii de masuri compensatorii partilor afectate de prezenta propunere de directiva.

 

ART. 2

 

Opinia cuprinsa în prezenta hotarâre se transmite institutiilor europene si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Senat, în sedinta din 4 martie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf