Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 84 din 21 martie 2013

Privind aprobarea Tabloului executorilor judecatoresti pe anul 2013

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 10 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 20 alin. (3) din Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc, aprobat prin Hotarârea Congresului Extraordinar al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti nr. 19/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti hotaraste:

 

ART. 1

 

Se aproba Tabloul executorilor judecatoresti pe anul 2013 si publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

ART. 2

 

Prezenta hotarâre, împreuna cu Tabloul executorilor judecatoresti, se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. 3

 

Compartimentele juridic si secretariat vor urmari ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 

Presedintele Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti,
Marius Crafcenco
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf