Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 70 din 27 februarie 2013

Privind aprobarea prealabila in vederea recunoasterii prin hotarare judecatoreasca a Asociatiei Hispano-Romana din Castilla La Mancha din Spania

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 76 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba cererea de recunoastere prin hotarâre judecatoreasca, în vederea functionarii în România a Asociatiei Hispano-Româna din Castilla La Mancha din Spania, persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, cu sediul în Spania, localitatea Ciudad Real, str. Plaza de la Constitucion nr. 6 - Parter Interior.

 

ART. 2

 

Asociatia Hispano-Româna din Castilla La Mancha din Spania are ca obiective stabilirea legaturilor institutionale între autoritatile spaniole si institutiile române din Spania si România, protejarea comunitatii românesti sub toate aspectele, integrarea comunitatii spaniole în România, constituirea unui centrul cultural hispano-român, precum si stimularea si stabilirea relatiilor economice dintre societatile si institutiile spaniole si societatile si institutiile române.

 

ART. 3

 

(1) Asociatia Hispano-Româna din Castilla La Mancha va functiona în România prin intermediul unei reprezentante cu sediul în Bucuresti, sectorul 1, strada Emanoil Porumbaru nr. 79, apartamentul 2, parter, biroul 1.1.

(2) În vederea realizarii obiectivelor asociatiei, reprezentanta acesteia în România desfasoara activitati de informare, orientare, consiliere si formare, de promovare a culturii antreprenoriale, a economiei sociale, a inovarii si cercetarii, de sprijinire a categoriilor de persoane dezavantajate în vederea accesului la servicii educationale si servicii sociale, precum si dezvoltarea de parteneriate în vederea cresterii gradului de ocupare si a incluziunii sociale a acestora.

 

ART. 4

 

Asociatia Hispano-Româna din Castilla La Mancha din Spania, prin reprezentanta sa din România, îsi va desfasura activitatea, cu respectarea legilor române, dupa obtinerea hotarârii judecatoresti de recunoastere si dupa înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
 
Ministrul culturii,
Daniel-Constantin Barbu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf