Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 7 din 12 februarie 2013

Pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) si art. 67 din Constitutia României, republicata, precum si ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotarârea Senatului nr. 28/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Senatul adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Hotarârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, se modifica dupa cum urmeaza:

- La anexa nr. XVIII "Componenta Comisiei permanente a românilor de pretutindeni", doamna senator Popa Mihaela - Grupul Parlamentar al Partidului National Liberal - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Nicoara Petre-Marius - Grupul Parlamentar al Partidului National Liberal.

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Senat în sedinta din 12 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf