Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 686 din 24 iunie 2008

privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ART. 1

 

Se aprobă normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ART. 2

 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă punctele 31^1 şi 31^2 din titlul VII - "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ART. 3

 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf