Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 68 din 27 februarie 2013

Privind recunoasterea Fundatiei TIMISOARA '89 ca fiind de utilitate publica

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se recunoaste Fundatia TIMISOARA '89, persoana juridica româna de drept privat, fara scop patrimonial, cu sediul în municipiul Timisoara, Bd. Revolutiei 1989 nr. 4, et. 3, ap. 12, judetul Timis, ca fiind de utilitate publica.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf