Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 66 din 27 februarie 2013

Privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de sera si a rapoartelor privind datele tona-kilometru si acreditarea verificatorilor in conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Prezenta hotarâre stabileste cadrul legal si institutional necesar aplicarii Regulamentului (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de sera si a rapoartelor privind datele tona-kilometru si acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 181 din 12 iulie 2012, denumit în continuare Regulament.

 

ART. 2

 

Se desemneaza autoritatea publica centrala pentru protectia mediului ca autoritate competenta pentru implementarea Regulamentului.

 

ART. 3

 

Potrivit prevederilor art. 54 alin. (1) din Regulament, se desemneaza ca autoritate nationala competenta pentru acreditarea verificatorilor rapoartelor de emisii de gaze cu efect de sera si a rapoartelor privind datele tona-kilometru, în cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu modificarile si completarile ulterioare, Asociatia de Acreditare din România - RENAR, în calitatea sa de organism national de acreditare, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 256/2011.

 

ART. 4

 

(1) Autoritatea nationala competenta prevazuta la art. 3 dezvolta schema de acreditare specifica pentru acreditarea verificatorilor rapoartelor de emisii de gaze cu efect de sera si a rapoartelor privind datele tona-kilometru.

(2) Cerintele de acreditare care fac obiectul schemei de acreditare specifice prevazuta la alin. (1) se avizeaza de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.

 

ART. 5

 

RENAR, în calitatea sa de organism national de acreditare, are obligatia de a furniza autoritatii publice centrale pentru protectia mediului informatii cu privire la aplicarea prevederilor Regulamentului.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul mediului si schimbarilor climatice,
Rovana Plumb
 
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
 
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf