Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 64 din 27 februarie 2013

Pentru modificarea art. 23 din Hotararea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Articolul 23 din Hotarârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 13 mai 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 23

Se desemneaza agentiile pentru dezvoltare regionala, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul pentru Societatea Informationala si Ministerul Economiei drept organisme intermediare pentru Programul operational sectorial <Creşterea competitivităţii economice>."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii
regionale si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
 
Ministrul delegat pentru întreprinderi mici
si mijlocii, mediul de afaceri si turism,
Maria Grapini
 
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
 
Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie
 
Ministrul delegat pentru
învatamânt superior, cercetare stiintifica
si dezvoltare tehnologica,
Mihnea Cosmin Costoiu
 
Ministrul pentru societatea informationala,
Dan Nica
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf