Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 616 din 20 mai 2009

pentru modificarea pct. 70^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 44/2004

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Punctul 70^1 din titlul II "Impozitul pe profit" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"70^1. Pentru determinarea profitului impozabil începând cu anul fiscal 2009, nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută este de 8%."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf