Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 60 din 27 februarie 2013

Privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Neamt de catre domnul Lazar George

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (2^1) si ale art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Domnul Lazar George exercita, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, functia publica de prefect al judetului Neamt.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf