Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 580 din 03 mai 2006

pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 44/2004

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ARTICOL UNIC

 

La titlul II "Impozitul pe profit" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 70 se introduce un nou punct, punctul 70^1, cu următorul cuprins:

"70^1. Pentru determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2006, nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută este de 6% ."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf