Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 58 din 27 februarie 2013

Privind prorogarea termenului prevazut la art. II din Hotararea Guvernului nr. 1.275/2012 pentru modificarea art. 143 din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010, precum si pentru prelungirea pana la 28 februarie 2013 a prevederilor acesteia si a termenului prevazut la art. II din Hotararea Guvernului nr. 1.280/2012 pentru modificarea art. 11^1 din Hotararea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, precum si pentru prelungirea pana la data de 28 februarie 2013 a aplicarii prevederilor acesteia

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Termenul prevazut la art. II din Hotarârea Guvernului nr. 1.275/2012 pentru modificarea art. 143 din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.389/2010, precum si pentru prelungirea pâna la 28 februarie 2013 a prevederilor acesteia, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 22 decembrie 2012, se proroga pâna la data de 31 martie 2013, inclusiv.

 

ART. II

 

Termenul prevazut la art. II din Hotarârea Guvernului nr. 1.280/2012 pentru modificarea art. 11^1 din Hotarârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, precum si pentru prelungirea pâna la data de 28 februarie 2013 a aplicarii prevederilor acesteia, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 22 decembrie 2012, se proroga pâna la data de 31 martie 2013, inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf