Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 57 din 19 februarie 2013

Privind recunoasterea Asociatiei Handicapatilor Fizici Judetul Harghita ca fiind de utilitate publica

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se recunoaste Asociatia Handicapatilor Fizici Judetul Harghita, persoana juridica româna de drept privat, fara scop patrimonial, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, strada Marton Aron nr. 50, judetul Harghita, ca fiind de utilitate publica.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei, protectiei
sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf