Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 563 din 30 iulie 2013

Pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1/2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1/2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din data de 6 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"ART. 10

(1) Numarul maxim de posturi pentru Administratia Fondului este de 193, exclusiv presedintele si vicepresedintele."

2. La articolul 10, alineatul (1^1) se abroga.

 

ART. II

 

Încadrarea pe functii a personalului Administratiei Fondului pentru Mediu, în limita numarului maxim de posturi aprobat în noua structura organizatorica se realizeaza în termenele si cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul mediului si schimbarilor climatice,
Rovana Plumb
 
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul muncii, familiei, protectiei
sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf