Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 558 din 30 iulie 2013

Pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

În anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2013, cu completarile ulterioare, la punctul II, subpunctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"3. Institutul European din România (56 de posturi)."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean
 
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul muncii, familiei, protectiei
sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf