Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 541 din 30 iulie 2013

Pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.372/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Hotarârea Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) În activitatea sa, presedintele executiv este ajutat de un comitet director, format din persoanele care ocupa functii de conducere în cadrul Institutului."

2. La articolul 7, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Numarul maxim de posturi al Institutului este de 36, cu încadrarea în alocatiile bugetare aprobate."

 

ART. II

 

(1) Încadrarea personalului Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc în numarul maxim de posturi aprobat si în noua structura organizatorica se face în termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia în vigoare.

(2) Aplicarea procedurilor legale prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, se realizeaza în termen de maximum 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

 

ART. III

 

Hotarârea Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Investigarea a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta hotarâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
 
Seful Cancelariei Primului-Ministru,
Vlad Stefan Stoica
 
Presedintele executiv al Institutului
de Investigare a Crimelor Comunismului
si Memoria Exilului Românesc,
Dan-Andrei Muraru
 
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul muncii, familiei, protectiei
sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf