Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 539 din 30 iulie 2013

Pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.288/2012

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Alineatul (1) al articolului 3 din Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.288/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 28 decembrie 2012, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 3

(1) Numarul de posturi aprobat pentru Agentie si unitatile subordonate este de 2.880."

 

ART. II

 

Încadrarea personalului în numarul maxim de posturi aprobat si în noua structura organizatorica se face de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiile subordonate în termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
 
p. Directorul general al Agentiei
Nationale de Cadastru
si Publicitate Imobiliara,
Grigore Vasile Marcel
 
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul muncii, familiei, protectiei
sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf