Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 537 din 30 iulie 2013

Pentru modificarea si completarea unor acte normative privind Agentia Nationala pentru Locuinte

Având în vedere dispozitiile art. 1 alin. (1) lit. b) si art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori ministerelor,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2013,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Articolul 1 din Hotarârea Guvernului nr. 1.393/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice aflate sub autoritatea si în subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 27 noiembrie 2009 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 1

Agentia Nationala pentru Locuinte functioneaza cu un numar de 221 de posturi, în urma reorganizarii efectuate - prin desfiintarea posturilor vacante, reducerea posturilor ocupate si modificarea numarului total al functiilor de conducere ocupate din cadrul Agentiei Nationale pentru Locuinte prin aplicarea cotei de 12% -, conform prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b), art. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor."

 

ART. II

 

Articolul 33 din Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 620/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12 iulie 2001, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 33

(1) Directorul general si directorii generali adjuncti ai A.N.L. se numesc prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.

(2) Salariul de baza brut al directorului general si al directorilor generali adjuncti ai A.N.L. se stabileste în conditiile legii, odata cu numirea acestora."

 

ART. III

 

Încadrarea în numarul maxim de posturi aprobat se realizeaza în termenele si cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal, potrivit legii.

 

ART. IV

 

Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Locuinte se aproba conform prevederilor legale în vigoare.

 

ART. V

 

Modificarea numarului de posturi al Agentiei Nationale pentru Locuinte, prevazut la art. I, se va face prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 620/2001, cu modificarile ulterioare, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale si
administratiei publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul muncii, familiei, protectiei
sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf