Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 53 din 19 februarie 2013

Privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coasta, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 10 alin. (2) si art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. IV din Legea nr. 280/2011 privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Române si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Române si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, aprobata prin Legea nr. 246/2001, al art. 2^1 si 2^2 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr. 493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba actualizarea valorii de inventar a imobilului apartinând domeniului public al statului, înregistrat la M.F.P. cu nr. 104626, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii, precum si schimbarea denumirii unitatii de administrare potrivit datelor de identificare prevazute în anexa nr. 1.

 

ART. 2

 

(1) Se aproba trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coasta, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, ale caror date de identificare sunt prevazute în anexa nr. 2.

(2) Trecerea constructiilor în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si casarii, în conditiile legii.

 

ART. 3

 

Dupa scoaterea din functiune si casarea constructiilor, Ministerul Afacerilor Interne îsi va actualiza în mod corespunzator datele din evidenta cantitativ-valorica si împreuna cu Ministerul Finantelor Publice va opera modificarea corespunzatoare a anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 4

 

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf