Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 52 din 20 decembrie 2012

Privind numirea secretarilor generali adjuncti ai Senatului

În temeiul prevederilor articolului 67 din Constitutia României, republicata, ale art. 19 alin. (1) si (2) din Legea nr. 7/2006 privind Statutul functionarului public parlamentar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 203 alin. (1) si (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotarârea Senatului nr. 28/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Senatul adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Domnul Ion Vargau se numeste în functia de secretar general adjunct al Senatului.

 

ART. 2

 

Domnul Constantin Dan Vasiliu se numeste în functia de secretar general adjunct al Senatului.

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Senat în sedinta din 20 decembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf