Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 52 din 18 iunie 2013

Pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 6/2013 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa

Parlamentul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Anexa la Hotarârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 11 februarie 2013, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

- la capitolul I "Membri titulari", punctul 6, domnul deputat Hulea Ioan, membru al Grupului parlamentar al PP-DD, îl înlocuieste în calitatea de membru titular pe domnul deputat Popa Radu Mihai.

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comuna din 18 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf