Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 510 din 24 iulie 2013

Pentru modificarea anexei nr. 18 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

La anexa nr. 18 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cincu" la Hotarârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 si 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sectiunea I "Bunuri imobile" se modifica dupa cum urmeaza:

- la pozitia nr. 1, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "6.400, 5.400, 12.900, 1.800, 9.200, 11.000, 17.500, 6.900, 4.900, 4.000";

- la pozitia nr. 2, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "5.100, 12.900, 9.200, 7.900, 4.900, 6.900, 5.900, 6.400, 1.000, 11.000, 12.000, 9.900, 8.400, 11.000, 6.400, 15.200, 2.000, 2.500, 8.900, 14.700, 9.400, 2.100, 6.400, 36.800, 27.100, 23.700, 20.800";

- la pozitia nr. 3, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "43.900, 4.400, 7.800, 6.400, 9.200, 2.500, 6.400, 1.000, 1.100, 35.300, 11.500, 18.900, 21.300, 19.300";

- la pozitia nr. 4, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "85.800";

- la pozitia nr. 5, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "187.900";

- la pozitia nr. 6, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "542.900";

- la pozitia nr. 7, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1.735.000";

- la pozitia nr. 8, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "807.100";

- la pozitia nr. 10, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "1.835.000";

- la pozitia nr. 11, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "727.000";

- la pozitia nr. 12, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "902.600";

- la pozitia nr. 13, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "142.200";

- la pozitia nr. 14, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "57.200";

- la pozitia nr. 15, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "45.300";

- la pozitia nr. 16, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "257.000";

- la pozitia nr. 17, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "326.000";

- la pozitia nr. 18, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "206.800";

- la pozitia nr. 19, coloana 5 va avea urmatorul cuprins: "7.900".

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf