Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 51 din 20 decembrie 2012

Privind numirea secretarului general al Senatului

În temeiul prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicata, ale art. 19 alin. (1) si (2) din Legea nr. 7/2006 privind Statutul functionarului public parlamentar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 203 alin. (1) si (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotarârea Senatului nr. 28/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Senatul adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Domnul Ovidiu Marian se numeste în functia de secretar general al Senatului.

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Senat în sedinta din 20 decembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf