Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 500 din 17 iulie 2013

Privind recunoasterea Fundatiei "Pretuieste Viata" ca fiind de utilitate publica

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se recunoaste Fundatia "Pretuieste Viata", persoana juridica româna de drept privat, fara scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Siriului nr. 13, bl. 16 E, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 1, ca fiind de utilitate publica.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf