Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 50 din 26 iunie 2013

Pentru alegerea unui secretar al Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) si (5) din Constitutia României, republicata, precum si ale art. 27 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotarârea Senatului nr. 28/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Senatul adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Senatul alege în functia de secretar al Senatului pe domnul senator Ion-Simeon Purec, apartinând grupului parlamentar P.P-D.D., în locul domnului senator Tudor Barbu.

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Senat în sedinta din 26 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
NICOLAE MOGA
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf