Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 50 din 19 februarie 2013

Pentru aprobarea accizei specifice exprimate in echivalent euro pe 1.000 de tigarete

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 177 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data de 1 aprilie 2013, nivelul accizei specifice, exprimata în echivalent euro/1.000 de tigarete, prevazut în coloana 2 din anexa nr. 6 la titlul VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 56,71 euro/1.000 tigarete.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf